Drukuj

rodzina

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka przyjętego do rodziny i poszanowaniem jego praw w szczególności do:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto na każde dziecko do 18 roku życia, przebywające w pieczy zastępczej, rodzina zastępcza otrzymuje dodatek wychowawczy
w wysokości 500 złotych.

Rodziny zastępcze zawodowe, prowadzący rodzinny dom dziecka oraz prowadzący pogotowie rodzinne otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE UCZESTNICZĄ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

  1. Omów plany przyjęcia dziecka pod opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
  2. Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
  3. Poszukajcie kontaktu z doświadczoną rodziną zastępczą.
  4. Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246-81-75; 55 246-82-05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.