Ułatwienia dostępu

Druki - Moduł I 2023

Obszar A

 

Zadanie 1

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 2 i 3

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 4

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Obszar B

 

Zadanie 1,3 i 4

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 - dysfunkcja narządów ruchu >>>

Załącznik nr 2 - dysfunkcja słuchu >>>

Załącznik nr 2 - dysfunkcja wzroku >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 2

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 5

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Obszar C

 

Zadanie 1

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 2

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 3

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 4

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Zadanie 5

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista załączników >>>

 

Obszar D 

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

Lista Załącznikków >>>