Ułatwienia dostępu

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo

STAROSTA NOWODWORSKI

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

 

Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim
    przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku)

 ✔ rejestracja ON-LINE: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

✔ rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 8.00-14.00

 

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

11.30-15.30

9.00-13.00

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „Mors”)

 ✔ rejestracja ON-LINE: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

✔ rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 8.00-14.00

 

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.30-19.30

10.00-14.00

13.30-17.30

8.00-12.00

13.30-17.30

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do pobrania lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa >>>