Ułatwienia dostępu

Szkolenie warsztatowe

graniceW dniu 01.10.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu nowodworskiego.

       Szkolenie pn. „Stawianie granic i wyciąganie konsekwencji – jak panować nad procesem wychowawczym dzieci w rodzinie zastępczej” odbyło się w Sali dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, a prowadzone było przez Firmę Szkoleniową „PRAXE”.

         Cele szkolenia:

 

  • zrozumienie potrzeby ustalenia priorytetów w wychowaniu;
  • poznanie własnych stylów wychowania;
  • zrozumienie, że zachowania dzieci są sposobami w jaki sposób one wyrażają swoje potrzeby i emocje;
  • zrozumienie różnicy pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną;
  • nabycie umiejętności stawiania granic;
  • nabycie umiejętności bycia konsekwencji.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Wiodącymi metodami pracy były metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach.