Ułatwienia dostępu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. osób niepełnosprawnych

Informuję, że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Pełna treść ogłoszenia >>>

Informacja o naborze na stanowisko - trener w programie korekcyjno - edukacyjnym

Działając z upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański zapraszam do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku:

TRENER PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ I PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Link do pełnej informacji >>>

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. świadczeń i rozliczeń - marzec 2024

Działając z upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawska 28a ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

od referenta do inspektora w Zespole ds. świadczeń i rozliczeń— 1 miejsce — 0,75 etatu.

 

Link do pełnej informacji >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości z dnia 1.03.2024

Informuję, że zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Pełna treść ogłoszenia >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent z dnia 19.02.2024

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został nierozstrzygnięty. Informacja >>>

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 12.03.2024 r. nr PCPR.261.01.2024

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu prowadzenia zajęć dotyczących superwizji dla osób bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz ich wychowankami zatrudnionymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty >>>

Informacja o wyniku 8 naboru na stanowisko pracownik socjalny

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został rozstrzygnięty. Informacja >>>

Nabór kandydatów do prowadzenia programu

 

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Malborku zawiadamia, że w dniach 19-25 lutego 2018 r. osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę. Zainteresowani mogą zgłaszać się w w/w terminie do Prokuratury Rejonowej w Malborku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Informacja o wyniku naboru - PSYCHOLOG POIK

PSYCHOLOG

 

Na ww. stanowisko pracy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej należącym do struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w wyniku zakończenia naboru wybrana została:

PANI OLGA JOANNA KOBYLIŃSKA – zam. Pruszcz Gdański

 

 

Uzasadnienie: Pani Olga Joanna Kobylińska spełniła wszystkie wymagania zawarte w informacji        o możliwości składania ofert pracy w ramach umowy zlecenie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim - ogłoszonej w dniu 22 grudnia 2018 r.

Strona 1 z 2