Ułatwienia dostępu

Mieszkania chronione

MIESZKANIA TRENINGOWE
dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
ul. Warszawska 54
82-100 Nowy Dwór Gdański

     Mieszkania treningowe stanowią formę pomocy społecznej przeznaczoną dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkania treningowe przystosowane są do przyjęcia 3 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W lokalu znajdują się 3 pokoje oraz wspólna kuchnia i łazienka. Mieszkańcy mają do dyspozycji w pełni wyposażone pomieszczenia oraz objęci są wsparciem i pomocą specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Mieszkania chronione treningowe spełniają standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 75). Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym zostały uregulowane Uchwałą Nr XVI/69/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez Powiat Nowodworski.

  Regulamin mieszkań treningowych >>>

 

__