Ułatwienia dostępu

Dom Pomocy Społecznej "MORS" - wolne miejsca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ul. Morska 11, 82-103 Stegna.

 

Dom przeznaczony jest dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

W 2024 r. koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie wynosi 6 204,00 zł.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie tel. 55/247-82-05 wew. 176 (pracownik socjalny) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 55/246-08-05, 55/246/81-75 w. 27.

Zapraszamy do współpracy!